Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638271
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 204/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E


DISPOZIŢIA  Nr. 204/2009
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 august 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului Respiro ACASĂ- O binecuvântare a timpului”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind înfiintarea serviciului „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.90/2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2009;

11. Raportul misiunii de audit al Camerei de conturi a judeţului Vaslui asupra contului de execuţie bugetară şi a bilanţului contabil ale Consiliului judeţean Vaslui.

Dată astăzi, 20 august 2009

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-08-20 (1531 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact