Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638247
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 183/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 183/2009
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

  D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 31 iulie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;

 2. Proiect de hotărâre  privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificare a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;

 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord –Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi  privată a judeţului Vaslui pe anul 2008;

 9. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1” din municipiul Bîrlad, str.Vasile Pârvan, nr.4;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2009-2010”;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului ,,Victor Ion  Popa” Bîrlad;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Dată astăzi, 23 iulie 2009

 

PREŞEDINTE,
  Vasile Mihalachi
  

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-07-23 (1445 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact