Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647336
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 161/2009

ROMNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA Nr. 161/2009
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 26 iunie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Mocanu Ramona Maria;

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mitrea Remus;

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;

4. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/CA din 26 mai 2009;

5. Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate;

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consiliul Local-Responsabilitate şi Profesionalism” şi a cheltuielilor legate de proiect;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural-istoric al municipiului Bârlad”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Ştefan Vodă-Republica Moldova;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Soroca - Republica Moldova;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Orhei - Republica Moldova;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţia de staţie de transfer deşeuri din administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraş Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.59/20.05.2009 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui ;

21. Proiect de hotărâre privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui;

22. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2008 în cadrul „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2008”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general;

23. Raport de activitate din partea delegaţiei constituite pentru participarea la a doua Reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzova-Wroclaw, Polonia 21-22 mai 2009.

Dată astăzi, 18 iunie 2009

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-06-18 (1542 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact