Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774028
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 20 mai 2009

  Dispozitia nr. 104/2009 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;


 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2009;


 5. Proiect de hotărâre privind reajustarea valorii finanţării rambursabile aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a creditelor externe – împrumut bancar al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului acesteia;


 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;


 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru semnarea contractului de comodat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Stelian” privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în Bîrlad, b-dul Epureanu, nr.19, prevăzută în Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.20/2008;


 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului judeţean Vaslui la a doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzowa-Wroclaw, Polonia.


 16. Suplimentari

 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2009.


 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC „Lucrări drumuri şi poduri” SA Vaslui.


 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC „AQUAVAS” SA Vasluii.


 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al judeţului Vaslui. (5 MB)


 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, ce se finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009.


 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Nr.65/2008 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti” şi a cheltuielilor legate de proiect.

 23. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pe drumurile judeţene ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării Studiilor de fezabilitate.


 24. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-05-13 (2045 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact