Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638158
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia nr. 104/2009

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E


DISPOZIŢIA Nr. 104/2009
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 20 mai 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2009;

5. Proiect de hotărâre privind reajustarea valorii finanţării rambursabile aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a creditelor externe – împrumut bancar al judeţului Vaslui pe anul 2008;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2008;

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului acesteia;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

11.Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru semnarea contractului de comodat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Stelian” privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în Bîrlad, b-dul Epureanu, nr.19, prevăzută în Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.20/2008;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului judeţean Vaslui la a doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzowa-Wroclaw, Polonia.

Dată astăzi, 13 mai 2009

PREŞEDINTE,
Vasile MihalachiAvizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-05-13 (1506 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact