Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4283848
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Program județean pentru finanțare nerambursabilă 2009

Anunț de participare la licitația de proiecte în cadrul  Programului județean pentru  finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2009


 Consiliul Județean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 43 din 3 aprilie 2009, Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2009, în domeniile cultură, culte și sport, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 93/14.04.2000, Partea a-VI-a.

       Scopul programului este stimularea organizațiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii, cultelor și sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Sunt eligibile :

  • organizații neguvernamentale înființate în baza OG 26/2000, modificată și aprobată prin Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educației fizice, sportului, culturii si cultelor;
  • cluburi sportive de drept privat și asociații județene  pe ramură de sport din județul Vaslui, recunoscute conform legii ;
  • organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute legal.

Suma totală alocată pentru Program în anul 2009 este de 350.000 lei.

Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al proiectului.
Desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Documentația necesară elaborării și prezentării propunerilor de proiect  este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului județean Vaslui, Direcția de dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 int.112, int.116, e-mail:consiliu@cjvs.eu,  și pe site-ul Consiliului județean Vaslui : www.cjvs.ro.

Solicitările de finanțare nerambursabilă trebuie depuse până la 12 iunie,  la ora 16.00 pm,  la următoarea adresă: Consiliul Județean Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, etaj IV, 730168, municipiul VASLUI, județul Vaslui.Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2009

Pachet informativ - Domeniul Sport

Pachet informativ - Domeniile Cultura, Culte

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-05-13 (3127 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact