Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039337
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDISPOZIŢIA Nr. 64/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr.64/2009
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

 

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 3 aprilie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  pe anul 2009;

3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2009;

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2009;

5. Proiect de hotărâre privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al S.C „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Huluţă Traian, subprefect al judeţului Vaslui, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui.

9. Proiect de hotărâre privind eliberarea doamnei Poamă Elena din funcţia de director adjunct al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Dată astăzi, 27 martie 2009

 

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

                                                                                            
Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-03-27 (1800 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact