Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647842
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâre - 27 februarie 2009

  Dispozitia nr. 36/2009 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;


 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie „Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui”;


 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru implementarea Subprogramului „Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, judeţul Vaslui;


 5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2009;


 9. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Observatorului judeţean pentru drepturile copilului Vaslui;


 10. Raport privind activitatea Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vaslui – anul 2008;


 11. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea şi a gravidelor în risc social – anul 2008;


 12. Proiect de hotărâre privind eliberarea, la cerere a doamnei POP RODICA din funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului ONCIU LUCIAN- VALENTIN în funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/23.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi /sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2009;


 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2008.


Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-02-20 (2302 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact