Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5351063
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


DISPOZIŢIA Nr. 36/2009

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 36/2009
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 februarie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie „Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui”;

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru implementarea Subprogramului „Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, judeţul Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ special;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2009;

9. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Observatorului judeţean pentru drepturile copilului Vaslui;

10. Raport privind activitatea Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vaslui – anul 2008;

11. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea şi a gravidelor în risc social – anul 2008;

12. Proiect de hotărâre privind eliberarea, la cerere a doamnei POP RODICA din funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului ONCIU LUCIAN- VALENTIN în funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui;

 Dată astăzi, 19 februarie 2009


PREŞEDINTE,

Vasile Mihalachi

                                                                                                       Avizat pentru legalitate:
                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui,
                                                                                                                       Gheorghe Stoica     

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-02-20 (1607 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact