Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647758
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi













DISPOZIŢIA Nr. 14/2009





R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 14 /2009
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 ianuarie 2009, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cristea Victor, ales pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a validării mandatului de deputat;

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cărare Viorel, ales pe lista Partidului Democrat Liberal, ca urmare a validării mandatului de deputat;

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de resortul intendenţă, scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui;

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în localitatea Ghermăneşti, comuna Drînceni, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Ghermăneşti;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bîrlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă sociala şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti.

Dată astăzi, 23 ianuarie 2009


PREŞEDINTE,

Vasile Mihalachi



Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica









Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2009-01-23 (1818 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact