Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5397135
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâre - 23 decembrie 2008

  Dispozitia nr. 444/2008 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorilor legali ai acestora în anul 2009;


 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009;


 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui pentru anul 2009;


 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2009;


 7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea cabinetului preşedintelui consiliului judeţean şi a unui compartiment de specialitate de transport public judeţean, prin curse regulate speciale denumit Autoritatea de Autorizare;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport în judeţul Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.


 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008.


 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr. 1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare.


Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-12-17 (1630 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact