Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5572150
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 444/2008

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 444 /2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 23 decembrie 2008, ora 14,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorilor legali ai acestora în anul 2009;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui pentru anul 2009;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2009;

7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea cabinetului preşedintelui consiliului judeţean şi a unui compartiment de specialitate de transport public judeţean, prin curse regulate speciale denumit Autoritatea de Autorizare;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport în judeţul Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.

Dată astăzi,17 decembrie 2008


PREŞEDINTE,
Vasile MihalachiAvizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-12-17 (1325 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact