Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561132
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 434/2008

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E
                                                                                                                                                                                          

DISPOZIŢIA  Nr. 434/2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 16 decembrie 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.136/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a  sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2008;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780”  şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru educaţie incluzivă Negreşti” şi a cheltuielilor legate de proiect;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centru pentru educaţie incluzivă Negreşti”.

                                                                   
Dată astăzi, 12 decembrie 2008

              
           PREŞEDINTE,
               Vasile Mihalachi 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica         

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-12-12 (1313 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact