Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650553
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâre - 28 noiembrie 2008

  Dispozitia nr. 422/2008 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;


 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2009;


 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008;


 7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Societăţii comerciale „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem Informatic Integrat al Judeţului Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem Informatic Integrat al Judeţului Vaslui”;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională, nr.16, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean în Adunarea generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti - judeţul Vaslui (APC - Vaslui) şi mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui de a semna actele adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui.


 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020” şi a cheltuielilor legate de proiect;


Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-11-24 (1800 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact