Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5230738
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Proiecte de hotărâre - 29 octombrie 2008

  Dispozitia nr. 382/2008 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în Contractul de arendă pentru anul fiscal 2008;

 6. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi şi cauciucuri pentru vehiculele care circulă pe aceste drumuri;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.150/2007 privind propunerea de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale a sectorului de drum judeţean DJ 242: Bîrlad (DN24) - Trestiana – Griviţa – limita judeţului Galaţi (Bălăbăneşti), km 0+000 – 9+140;

 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor la obiectivul de investiţii Refuncţionalizare şi reabilitare bloc G1 Bîrlad;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului judeţului Vaslui pentru proiectul „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”; ANEXA 1

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între judeţul Vaslui şi Mănăstirea Pârveşti privind realizarea proiectului „Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin restaurarea şi valorificarea obiectivului de patrimoniu - Mănăstirea Pârveşti”;

 11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în comuna Vutcani, sat Vutcani, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei protejate în comuna Lipovăţ, sat Chiţoc, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „EURONEST” – A.D.I.E;

 15. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia judeţeană pentru protecţia copilului Vaslui;

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-10-27 (1589 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact