Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5576292
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 349/2008

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 349/2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 septembrie 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice cu handicap Bîrlad”;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.38/2008 privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.107/2008;

11. Proiect de hotărâre privind disponibilitatea unei suprafeţe de teren, aflată în proprietatea publică a judeţului Vaslui, pentru realizarea depozitului ecologic de la Roşieşti prin intermediul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean în adunarea generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare a judeţul Vaslui (ADIV) şi mandatarea acestuia pentru a vota „pentru” aprobarea actelor adiţionale la actul constitutiv şi statutul Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi;

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui de a semna actele adiţionale de modificare şi completare a actului constitutiv şi statutului Asociaţiei consiliilor judeţean Vaslui şi locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad şi Huşi;

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei FÎRĂ MARIANA pentru a ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale judeţului Vaslui.

Dată astăzi, 23 septembrie 2008

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-09-24 (1353 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact