Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921592
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia 333/2008

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr.333/2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 12 septembrie 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare DJ 207E (DN2F)- Negreşti (DN15D) de la km 32+000 la km 33+700, judeţul Vaslui”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare DJ 248A: limita judeţului Iaşi-Buda-DJ 207E (Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400, judeţul Vaslui”.

3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dată astăzi, 9 septembrie 2008

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-09-09 (1622 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact