Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650342
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâre - 29 august 2008

  Dispozitia nr. 320/2008 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009 şi estimările pentru anii 2010-2012;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009 şi estimările pentru anii 2010-2012;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivă - PENTRU COPII";

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale din judeţul Vaslui şi raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere";

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Planetariu Bîrlad - Diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui – Soroca";

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Antichitatea târzie în bazinul Prutului";

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Sportul – prietenie şi competiţie";

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „TinArt”;

 11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului maternal "Un copil, o familie" Bîrlad, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea "Centrului de urgenţă pentru victimele violenţei în familie" Bîrlad din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în comuna Lipovăţ, sat Chiţoc, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în comuna Vutcani, sat Vutcani, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea "Centrului de zi pentru copilul cu sindrom Down - Miracol" Bîrlad în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 67/2008 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socială din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.38/2008 pentru înfiinţarea „Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui”;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2008-2009";

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009”;

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 – Iaşi - Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei – părţi a cheltuielilor legate de Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 – Iaşi – Vaslui” , aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat între Consiliul judeţean Iaşi şi Consiliul judeţean Vaslui pentru realizarea Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi – Vaslui”;

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui;

 28. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor ATOP şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă ;

 29. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Frăţiman Vlăduţ, ales la 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal;

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-08-22 (1951 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact