Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771160
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 320/2008

  R O M Â N I A
 JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
 P R E Ş E D I N T E

     

 

DISPOZIŢIA Nr. 320/2008

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui;

D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29 august 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază  în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009 şi estimările pentru anii 2010-2012;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009 şi estimările pentru anii 2010-2012;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivă - PENTRU COPII”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale din judeţul Vaslui şi raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Planetariu Bîrlad -  Diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui – Soroca” ;
 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cofinanţării proiectului „Antichitatea târzie în bazinul Prutului” ;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sportul – prietenie şi competiţie”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „TinArt” ;
 11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului maternal ,,Un copil, o familie” Bîrlad, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
 12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea ,,Centrului de urgenţă pentru victimele violenţei în familie” Bîrlad din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
 13. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în comuna Lipovăţ, sat Chiţoc, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
 14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea locuinţei protejate în comuna Vutcani, sat Vutcani, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
 15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea ,,Centrului de zi pentru copilul cu sindrom Down-Miracol” Bîrlad în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;
 17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 67/2008 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socială din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.38/2008 pentru înfiinţarea „Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui”;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
 20. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2008-2009”;
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008 ;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009” ;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 – Iaşi - Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei – părţi a cheltuielilor legate de Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 – Iaşi – Vaslui” , aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare ;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat între Consiliul judeţean Iaşi şi Consiliul judeţean Vaslui pentru realizarea Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi – Vaslui” ;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui;
 28. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor ATOP şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă ;
 29. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Frăţiman Vlăduţ, ales la 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal;
 30. Diverse.

 

Dată astăzi, 22 august  2008

               

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-08-22 (1631 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact