Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778456
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 287/2008

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 287 /2008

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 25 iulie 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul „Vasile Pârvan” Bîrlad a imobilului situat în municipiul Bîrlad, strada Trotuş, nr.52;

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, din componenţa punctului termic, aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acestora;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;

9. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mancaş Ioan, director al Muzeului judeţean Ştefan cel Mare Vaslui;
 
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii teritoriale de ordine publică Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în comisiile Adunării Regiunilor Europei.

Dată astăzi, 16 iulie 2008


PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-07-18 (1679 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact