Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774169
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 198/2008

        R O M Â N I A
    JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E
      

DISPOZIŢIA Nr. 198 /2008
       privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui;

D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 20 mai 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti”, iniţiat de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti, precum şi a cheltuielilor legate de proiect;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii din cadrul proiectului  „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socială din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, a unui spaţiu din incinta Complexului de Servicii Comunitare nr.1 aflat în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu nr.19, Fundaţiei „Christi`s Outreach Program” Bîrlad;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean;

7. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Vasile Pârvan Bîrlad;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti.

Dată astăzi, 14 mai 2008

                

PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica  

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-05-14 (1704 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact