Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647444
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 22 aprilie 2008

  Dispozitia nr. 168/2008 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local al municipiului Bîrlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;


 6. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.77/2005 privind aprobarea vânzării spaţiilor medicale aflate în imobilul „Clădire dispensar stomatologic”, compus din clădire şi teren aferent, situat în municipiul Vaslui, strada M. Kogălniceanu, nr.35;


 7. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind avizarea numirii în funcţia de director a doamnei Laic Daniela la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind avizarea numirii în funcţia de director a domnului Istrate Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negreşti;


Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-04-16 (1875 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact