Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039286
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispoziții 2021


Dispoziția nr. 22/2021 privind aprobarea Programului de pregătire a personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2021
Dispoziția nr. 21/2021 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul II - an școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023", aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
Dispoziția nr. 20/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 13/2021 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Achiziție carburant auto, pe baza de bonuri valorice”
Dispoziția nr. 11/2021 privind repartizarea unor funcționari publici pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și acordării de asistență tehnică
Dispoziția nr. 10/2021 pentru modificarea Dispoziției nr. 384/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare, funcții publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și superior – Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale - Direcția Administrație Publică, organizat în data de 15.01.2021, proba scrisă Având
Dispoziția nr. 07/2021 pentru modificarea Dispoziției nr. 376/2020 privind constituirea comisiei de concurs și acomisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică deconducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Audit Public Intern,organizat în data de 12.01.2021, proba scrisă, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr. 06/2021 pentru modificarea Dispoziției nr. 373/2020 privind constituirea comisiei de concurs și acomisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică deconducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Administrarea DomeniuluiPublic și Privat al Județului - Direcția Economică,organizat în data de 13.01.2021, proba scrisă
Dispoziția nr. 05/2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțíunii de dezvoltare a bugetului local al județului Vaslui, din excedentul bugetului local al județului Vaslui
Dispoziția nr. 04/2021 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiectExecutie lucrari pentru obiectivul de investitie „Cresterea eficientei energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui„
Dispoziția nr. 02/2021 privind constituirea comisiei de evaluare și negociere a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de negociere a contractării de către Consiliul Județean Vaslui a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Dispoziția nr. 01/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2021-01-04 (282 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact