Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771404
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 168/2008

        R O M Â N I A
    JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E
     

 

DISPOZIŢIA Nr. 168 /2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui;

D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 22 aprilie 2008, ora 16,00 în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local al municipiului Bîrlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bîrlad”;

6. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.77/2005 privind aprobarea vânzării spaţiilor medicale aflate în imobilul „Clădire dispensar stomatologic”, compus din clădire şi teren aferent, situat în municipiul Vaslui, strada M. Kogălniceanu, nr.35;

7. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;

11.  Proiect de hotărâre privind avizarea numirii în funcţia de director a doamnei Laic Daniela la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind avizarea numirii în funcţia de director a domnului Istrate Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negreşti;

 

Dată astăzi, 15 aprilie 2008

                

PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

                                                                               

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica   

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-04-15 (1670 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact