Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5786718
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de horărâri - 17 septembrie 2020

Dispoziția nr. 229/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 126/2020 privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vaslui

 5. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H : DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui", cu modificările ulterioare

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 120/2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui


 18. Suplimentări
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 106/2020 privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție " Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui ", în cadrul proiectului "Hoceni - Comunitate fără bariere"

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului "Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni" ”

 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 122/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121847, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1

 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2019 privind aprobarea proiectului „Hoceni – comunitate fără bariere” și a cheltuielilor legate de proiect

 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”

 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în orașul Murgeni – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”

 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 3/2019 privind aprobarea proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 7/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”

 28. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuță în domeniul public al judeţului Vaslui

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-09-11 (700 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact