Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5786724
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziții 2020 Nr. 201->300


Dispoziții nr. 201->300     nr. 101->200      nr. 1->100Dispoziția nr. 234/2020 pentru modificarea dispoziției nr. 369/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT”, Cod SMIS 121069
Dispoziția nr. 233/2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției nr. 164/2020 privind numirea membrilor Unității de implementare a proiectului “Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”
Dispoziția nr. 230/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I al anului școlar 2020-2021, aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
Dispoziția nr. 229/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 224/2020 privind numirea comisiei de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020
Dispoziția nr. 223/2020 privind numirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2020
Dispoziția nr. 222/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de pază si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui
Dispoziția nr. 221/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea "Reabilitare spațiu – asigurare utilități CJ Vaslui"
Dispoziția nr. 218/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
Dispoziția nr. 215/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
Dispoziția nr. 207/2020 privind numirea comisiei de reevaluare a bunurilor Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020
Dispoziția nr. 203/2020 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
Dispoziția nr. 202/2020 privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr. 201/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii " Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni(DN24)-Sărățeni-Mălușteni-DC 67, km 4+600-9+100, (4,5km),județul Vaslui)”, "

Dispoziții nr. 201->300    nr. 101->200     nr. 1->100

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-08-11 (383 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact