Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5706046
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 06 august 2020

Dispoziția nr. 197/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2020 – 30.06.2020

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2020

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui


 6. SUPLIMENTĂRI

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii și dezlipirii unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui

 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificarii impactului proiectului de infrastructură rutieră “Axa rutieră strategică Sud -Vest a judetului Vaslui” asupra dezvoltarii economice a județului

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-07-31 (587 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact