Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647802
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 31 martie 2008

  Dispozitia nr. 104/2008 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă SC AQUAVAS SA Vaslui a unui spaţiu din imobilul situat în strada Ştefan cel Mare, nr.70;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Complex de servicii sociale integrate” iniţiat de Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, precum şi a cheltuielilor legate de proiect;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Complex de servicii sociale integrate” Băceşti;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi cofinanţarea proiectului „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Huşi”;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de posturi, a structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii judeţene „N.M. Spătarul” Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de execuţie de conservator, restaurator, gradul profesional debutant în conservator, restaurator, grad profesional II, din cadrul Bibliotecii judeţene „N.M. Spătarul” Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare în consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Compartimentului operare menţiuni al Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;


 14. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2007.


Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-03-25 (2104 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact