Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648990
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 25 iunie 2020

Dispoziția nr. 158/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2020 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a drumului comunal DC 53

 3. Proiect de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

 4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.29/2020 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2020

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.38/2020 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui


 11. SUPLIMENTĂRI

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă”

 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020

 15. Proiect de hotărâreprivind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020

 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-06-18 (911 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact