Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561179
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 21 mai 2020

Dispoziția nr. 130/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2020 – 31.03.2020

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui

 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii și dezlipirii unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui și Asociația „Călător prin România”

 6. Proiect de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă continuă, pe durată determinată, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea, pe durată determinată, a organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti


 9. SUPLIMENTĂRI

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui

 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020

 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, Județul Vaslui”

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-05-14 (657 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact