Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5875647
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiLista acte normative cu privire la COVID-19 (101-200)

ACTE NORMATIVE CARE STABILESC CADRUL LEGAL PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID-19, PRECUM ȘI MĂSURILE ECONOMICE, FISCAL BUGETARE ȘI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE

Lista nr. 1->100   Lista nr. 101-200   Lista nr. 201->300   Lista nr. 301->400

nr.
crt.

Nr și data M.O.

Act normativ

101

331/23.04.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4135 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line

102

332/23.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională

103

335/24.04.2020

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 109/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

104

335/24.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 684/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

105

335/24.04.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirulului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

106

335/24.04.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

107

339/27.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.55/ 2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

108

339/27.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.689/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017

109

340/27.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

110

340/27.04.2020

Ordonanță militară nr.10/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

111

342/28.04.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr.902/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr.1854/2018

112

342/28.04.2020

Regulament al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară nr.8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19

113

343/28.04.2020

Hotărârea Guvernului nr.329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

114

343/28.04.2020

Ordin al ministrului finanțelor publice nr.1886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A.- IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA“, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

115

347/29.04.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

116

349/30.04.2020

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 117/2020 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică

117

349/30.04.2020

Ordin nr. 520/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

118

350/30.04.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

119

351/30.04.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

120

357/05.05.2020

Ordin al ministrului justiției nr.1560/C pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art.9 din anexa nr.1 la Decretul nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

121

358/05.05.2020

Ordonanță de urgență nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

122

358/05.05.2020

Ordin al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.224/2020 pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.383/2019, pentru modificarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.89/2018, și pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr.90/2018

123

358/05.05.2020

Hotărârea nr.8/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020

124

359/05.05.2020

Hotărârea Guvernului nr.349/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.93/2016

125

359/05.05.2020

Ordin al ministrului tineretului și sportului nr.525/2020 privind completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr.1.166/2019 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020

126

367/07.05.2020

Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr.951/2020 privind aprobarea Procedurii pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19

127

368/07.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 752/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

128

371/08.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 753/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

129

372/08.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

130

371/08.05.2020

Ordin al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.549/736/2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente

131

372/08.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 765/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017

132

372/08.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr. 4205/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016

133

372/08.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România

134

373/08.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

135

373/08.05.2020

Hotărârea Guvernului nr. 369/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

136

376/11.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 767/2020 privind aprobarea condițiilor de funcționare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, precum și măsurile de prevenție necesare în perioada stării de urgență determinate de epidemia de COVID-19

137

376/11.05.2020

Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 A Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

138

377/11.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

139

377/11.05.2020

Hotărârea Guvernului nr. 370/2020 privind aprobarea Programului național „Școala de acasă“ și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării

140

377/11.05.2020

Ordonanță militară nr.11/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

141

381/12.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

142

381/12.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020

143

381/12.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/ instituțiile de învățământ

144

382/12.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

145

382/12.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene

146

384/13.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 384/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

147

384/13.05.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

148

385/13.05.2020

Ordonanță militară nr.12/2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

149

389/14.05.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 802/529 privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

150

389/14.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

151

390/14.05.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1722/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr.195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

152

391/14.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile

153

392/14.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.816/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

154

393/14.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

155

393/14.05.2020

Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 975/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.980/2011

156

394/14.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative

157

395/15.05.2020

Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

158

396/15.05.2020

Lege nr.54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

159

396/15.05.2020

Lege nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

160

399/15.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.248/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr.4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

161

399/15.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.249/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016

162

401/15.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare nov-COVID, pe perioada stării de alertă

163

401/15.05.2020

Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte și al ministrului sănătății nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității în lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă

164

401/15.05.2020

Decizie a Președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr.14/2CN pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activității în cabinetele stomatologice

165

402/15.05.2020

Legea nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

166

402/15.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale

167

403/16.05.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr.3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV –2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

168

404/15.05.2020

Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă

169

404/16.05.2020

Ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2855/830/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

170

405/16.05.2020

Ordin al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.565/806/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

171

405/16.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/ instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

172

406/16.05.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă

173

410/18.05.2020

Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

174

411/18.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență

175

412/18.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii

176

412/18.05.2020

Ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.490/2020 pentru completarea art.9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional „Inițiativa pentru IMM”

177

415/19.05.2020

Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.540/2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

178

416/19.05.2020

Legea nr.59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice deterrminate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

179

416/19.05.2020

Legea nr.60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

180

416/19.05.2020

Legea nr.61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

181

416/19.05.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012

182

417/19.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

183

417/19.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile /instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

184

419/19.05.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru nr. 1.730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

185

420/20.05.2020

Ordin al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

186

421/20.05.2020

Hotărârea Parlamentului nr.5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

187

422/20.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

188

423/21.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.843/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

189

425/21.05.2020

Legea nr. 62/2020 privind alocarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

190

427/21.05.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii

191

432/22.05.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.860/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr.487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2

192

434/22.05.2020

Ordonanță de urgență nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare

193

434/22.05.2020

Ordonanță de urgență nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

194

435/22.05.2020

Ordin al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr.79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

195

435/22.05.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018/1311/2017

196

435/22.05.2020

Ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr.874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

197

435/22.05.2020

Ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr.875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

198

435/22.05.2020

Ordin al ministrului educației și cercetării nr.4.325/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr.5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

199

434/22.05.2020

Ordin al ministrului afacerilor interne nr.78/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, precum și a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condițiile art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.14/2011, precum și a altor acte normative

200

437/25.05.2020

Ordonanță de urgență nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Lista nr. 1->100   Lista nr. 101-200   Lista nr. 201->300   Lista nr. 301->400

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-04-27 (498 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact