Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648983
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 13 aprilie 2020

Dispoziția nr. 94/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2020

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul- cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”

 6. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.55/2020 privind aprobarea proiectului “Murgeni & Banca – comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

 7. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 9. SUPLIMENTĂRI

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniul public al județului Vaslui

 11. Proiect de hotărâre privind înființarea unor linii de gardă la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al comunei Drânceni în domeniul public al judeţului Vaslui

 14. Proiect de hotărârepentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-04-06 (769 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact