Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5461432
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Lista acte normative cu privire la COVID-19

ACTE NORMATIVE CARE STABILESC CADRUL LEGAL PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID-19, PRECUM ȘI MĂSURILE ECONOMICE, FISCAL BUGETARE ȘI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE


nr.
crt.

Nr și data M.O.

Act normativ

cu privire la:

01

102/11.02.2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 (aprobată prin Legea nr.20/2020)

stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

02

201/12.03.2020

Ordin nr.414/2020 al ministrului sănătății

instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

03

207/13.03.2020

Ordin nr.436/2020 al ministrului sănătății

aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

04

209/14.03.2020

Legea nr.19/2020

acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

05

212/16.03.2020

Decret nr.195/2020

instituirea stării de urgență pe teritoriul României

06

218/17.03.2020

Legea nr.20/2020

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri eferente instituirii carantinei

07

219/18.03.2020

Ordonanță militară nr.1/2020

privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

08

224/19.03.2020

Hotărârea nr.3/2020

încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României

09

228/20.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.28/2020

pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

10

229/20.03.2020

Ordin nr.50/2020 al ministrului al afacerilor interne

privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării și internării

11

229/20.03.2020

Ordin nr.476 al ministrului sănătății

asigurarea în condiții optime a asistenței medicale pediatrice spitalicești în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19

12

230/21.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.29/2020

unele măsuri economice și fiscal bugetare

13

230/21.03.2020

Hotărâre a Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020

acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

14

231/21.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.30/2020

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

15

232/21.03.2020

Ordonanță militară nr.2/2020 a ministrului afacerilor interne

măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

16

242/24.03.2020

Ordonanță militară nr.3/2020 a ministrului afacerilor interne

măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

17

247/25.03.2020

Ordin nr.1795/2020 al ministrului finanțelor publice

instituirea unor măsuri referitoare la deschiderea și repartizarea/ retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general consolidat ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României

18

248/25.03.2020

Ordin nr. 497/2020 al ministrului sănătății

modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

19

248/25.03.2020

Ordin nr. 791/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri

acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

20

252/26.03.2020

Ordin nr. 1799/2020 al ministrului finanțelor publice

aprobarea modalității de amânare la plată a ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

21

253/27.03.2020

Ordin nr. 502/417/2020 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018/1.311/2017

22

256/27.03.2020

Ordin nr. 803/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri

stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

23

257/29.03.2020

Ordonanță militară nr. 4/2020 a ministrului afacerilor interne

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

24

260/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației

25

260/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 33/2020

unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

26

260/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 35/2020

modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

27

261/30.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 37/2020

acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

28

262/31.03.2020

Ordonanță militară nr. 5/2020 a ministrului afacerilor interne

măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

29

262/31.03.2020

Ordonanță militară nr. 6/2020 a ministrului afacerilor interne

instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

30

263/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 533/2020

aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-Cov-2

31

264/31.03.2020

Ordin al ministrului afacerilor interne nr. 56/2020

desemnarea personalului competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale pe perioada stării de urgență pentru nerespectarea prevederilor art.9 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

32

264/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 489/2020

2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)

33

265/31.03.2020

Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.343/2020

aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art.3 alin.(1) lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

34

266/31.03.2020

Hotărârea Guvernului nr.252/2020

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

35

267/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.537/2020

completarea Ordinului ministrului sănătății nr.1.009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date

36

267/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr.538/2020

completarea unor ordine ale ministrului sănătății care cuprind reglementări privind activitățile de sponsorizare în domeniul medicamentului de uz uman, al dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare

37

268/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.539/437/2020

prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

38

268/31.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.34/2020

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

39

268/31.03.2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.36/2020

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

40

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.740/2020

aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

41

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.741/2020

aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

42

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.742/493/2020

aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

43

269/31.03.2020

Ordin al ministrului muncii și protecției sociale nr.743/2.802/2020

aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

44

269/31.03.2020

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.438/2020

modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, prelungirea aplicării acestuia și prorogarea unui termen

45

269/31.03.2020

Ordin al ministrului sănătății nr. 540/2020

pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017

46

275/02.04.2020

Ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.822/2020

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

47

277/02.04.2020

Normă a autorității de supraveghere financiară nr.21/2020

pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informațiilor publice și transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situației generate de COVID-19 și instituirii stării de urgență în România

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-03-26 (205 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact