Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648964
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiectre de hotărâri - 20 martie 2020

Dispoziția nr. 64/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului “Palat administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești), km. 11 + 035 – 14 + 635 (L=3,600 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 rivind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru “Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice deinteres județean”, cu modificările și completările ulterioare

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2020

 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui

 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui A.D.I.V.)


 8. SULPIMENTĂRI

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

 11. Proiect de hotărâre privind privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1– Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui”

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, Județul Vaslui”

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a șase obiective de investiții pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, cu modificările ulterioare

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Bleșca com. Ivănești, județul Vaslui”

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui, sat Ciortolom și sat Vizureni, comuna Tutova, Județul Vaslui”

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui”

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui

 19. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui

 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul Vaslui

 21. Proiect de hotărâre privind privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalulu Județean de Urgenţă Vaslui

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Tutova & Pogana - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „GIPO - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Găgești - comunitate incluzivă pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect

 26. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2020

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-03-13 (1156 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact