Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5463890
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Achiziții publice 2020

Procedura operationala - Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 422/2019 pentru modificarea si completarea Anexei la Dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Vaslui nr. 491/2018 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea,şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările, ulterioare,cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la,art. 7 alin. (1) lit. d)

Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui- Anexa 2 - Legea 98/2016


Lista contractelor de achiziție publică

Programul anual al achizitiilor publice pe 2019 C.J. Vaslui

(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • 04.03.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: ,,Centrul de Asistenţă Medico - Socială Ghermăneşti".
  Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici

 • 04.03.2020 Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Actualizare documentații cadastrale. Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru.
  Detalii aici

 • 18.02.2020 - Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • 13.02.2020 - Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Actualizare documentații cadastrale. Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru.
  Detalii aici

 • 27.01.2020 - Avand in vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE", Cod SMIS 121069, Cod CPV: : 71356100-9 - Servicii de control tehnic.
  Detalii aici


Achiziții publice - 2019


ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-01-27 (628 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact