Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648970
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proeicte de hotărâri - 31 ianuarie 2020

Dispoziția nr. 23/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui - modificat in data de 30.01.2020

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2020, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2020-2021

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2020

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2020

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2020

 16. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2019 în cadrul “Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

 17. Raport asupra finanțării proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”, derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova

 18. Raport asupra finanțării proiectului “Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii «Izvoraș» din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)”, derulat de Raionul Cimișlia, Republica Moldova

 19. Raport asupra finanțării proiectului “Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”, derulat de Raionul Strășeni, Republica Moldova

 20. Informare privind deplasarea efectuată în Anenii Noi, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, în perioada 12-13 decembrie 2019


 21. SUPLIMENTĂRI

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui

 23. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, prelungit până la data de 30 iunie 2023

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-01-23 (1418 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact