Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5642937
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziții 2020 - Nr. 3->100

Dispoziții nr. 101->200 nr. 1->100

Dispoziția nr. 100/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 86/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcție publică de execuție organizat în data de 12.05.2020 proba scrisă
Dispoziția nr. 99/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km.11+035 – 14+635 (L=3,600 km), judeţul Vaslui”»
Dispoziția nr. 97/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 454/2019 privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 96/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 87/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 95/2020 privind numirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020
Dispoziția nr. 94/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 93/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv, gradul II –Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență Persoanelor Vaslui, organizat în data de 11.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 92/2020 privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2020, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Tehnice
Dispoziția nr. 91/2020 privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare, organizat în data de 12.05.2020, pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul Compartimentului Cooperare Internațională și Relații ONG al Direcției Dezvoltare și Cooperare
Dispoziția nr. 90/2020 privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante la Serviciului Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană al Direcției Dezvoltare și Cooperare
Dispoziția nr.89/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.88/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.86/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.85/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizate în data de 12.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.84/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.82/2020 privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr.74/2020 privind punerea in aplicare a unor măsuri de combatere, înlăturare și limitare a efectelor COVID-19 în sediul Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr.70/2020 privind aprobarea procedurii de organizare si desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Vaslui
Dispoziția nr.68/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Achizitie autoturisme
Dispoziția nr.67/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Proiectare (PT+DDE) pentru obiectivul de investitii „Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui”
Dispoziția nr.65/2020 privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui - Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”- depozitul închis Huși
Dispoziția nr.64/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr.63/2020 privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2019 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Dispoziția nr.62/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție contractuală, organizat în data de 08.04.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.61/2020 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
Dispoziția nr.59/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii "Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la Incendiu, Lot 3 UAT Huși"
Dispoziția nr.58/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad
Dispoziția nr.53/2020 privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, la concursurile de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizate în data de 06.04.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.52/2020 privind numirea comisiei de predare-primire a bunurilor Județului Vaslui care fac obiectul hotărârilor Consiliului Județean Vaslui privind transferul dreptului de proprietate, administrare, concesionare sau închiriere
Dispoziția nr.49/2020 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
Dispoziția nr.48/2020 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Dispoziția nr.43/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
Dispoziția nr. 42/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Dispoziția nr. 39/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 38/2020 numirea Grupului de lucru și monitorizare pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planului județean de gestionare a deșeurilor Vaslui 2019-2025
Dispoziția nr. 37/2020 desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
Dispoziția nr. 36/2020 modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr.370/2019 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achIziționate în cadrul proiectului «REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI»
Dispoziția nr. 35/2020 numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrări suplimentare I- ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B( Huși)- Epureni-Duda- Pâhnești- Fundătura- Arsura- DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4 + 400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L= 21,279 km, județul Vaslui”
Dispoziția nr. 34/2020 modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr.486/2019 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
Dispoziția nr. 26/2020 numirea comisiei de recepție servicii de elaborare Plan Urbanistic Zonal aferent investițiilor din cadrul proiectelor „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
Dispoziția nr. 25/2020 numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică proiect „Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”
Dispoziția nr. 24/2020 numirea comisiei de recepție finală a obiectivului de investiții ″Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- Județul Vaslui- ETAPA II-a, Municipiul Vaslui″
Dispoziția nr. 23/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 22/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
Dispoziția nr. 14/2020 desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
Dispoziția nr. 12/2020 numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție carburant auto, pe bază de bonuri valorice
Dispoziția nr. 11/2020 desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
Dispoziția nr. 10/2020 aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 9/2020 modificarea Dispoziției nr. 523/2019 privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în județul Vaslui, Huși, Negrești și Bârlad din cadrul proiectului: ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
Dispoziția nr. 8/2020 acoperirea definitivă pentru anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui
Dispoziția nr. 4/2020 numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245A: Muntenii de Jos (DN24)- Lipovăț- Suceveni- Bogdana- Similișoara – Gavanu- Morăreni- Gherghești- Valea Lupului- Siliștea – Iana (DJ 243), KM 37+310-40+310 (L= 3,000 km), județul Vaslui″ - Rest de executat
Dispoziția nr. 3/2020 privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor privind elaborarea documentației tehnico-economice, pentru proiectul „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”

Dispoziții nr. 101->200 nr. 1->100

ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-01-06 (1575 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact