Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5391801
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Hotărâri 2020 1--...

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2020


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2020: 1->... ARHIVĂ

Hotarârea nr. 33/20 februarie 2020 privind aprobarea închirierii unui spatiu aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 32/20 februarie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 31/20 februarie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 30/20 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 29/20 februarie 2020 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 28/20 februarie 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 27/20 februarie 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 26/20 februarie 2020 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Vaslui
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 25/20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 - 2022
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 24/20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 23/20 februarie 2020 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 22/20 februarie 2020 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 21/20 februarie 2020 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 20/20 februarie 2020 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 19/20 februarie 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
Data:21 februarie 2020

Hotarârea nr. 18/31 ianuarie 2020 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, prelungit până la data de 30 iunie 2023
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 17/31 ianuarie 2020 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 16/31 ianuarie 2020 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 15/31 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 14/31 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 13/31 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 12/31 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 11/31 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 10/31 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 9/31 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 8/31 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 7/31 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 6/31 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2020 - 2021
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 5/31 ianuarie 2020 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 4/31 ianuarie 2020 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2020, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 3/31 ianuarie 2020 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 2/31 ianuarie 2020 privind modificarea și completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 1/21 ianuarie 2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2021-2023;
Data:22 ianuarie 2020Hotarâri din 2020: 1-... ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-12-17 (1019 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact