Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774005
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri 27 noiembrie 2019

Dispozitia nr. 519/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslu

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „ Clădire Administrativă Poligon - Delea ”

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”

 6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui

 10. Raport asupra finanțării proiectului “Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți “La Dumbrava”, derulat de Raionul Soroca, Republica Moldova”

 11. S U P L I M E N T Ă R I

 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2019

 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2019

 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistenţă Medico Sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2020

 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunelor Roşieşti şi Viişoara în domeniul public al judeţului Vaslui

 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019

 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice şi activitătilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-11-20 (1045 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact