Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5640913
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Examen promovare - Directia economica

   Nr.16451/21.10.2019

ANUNŢ

 

          Consiliul Județean Vaslui organizează examen promovare în treaptă profesională, funcție contractuală de execuție,  astfel:

  • 3 posturi de muncitor calificat, treapta profesională II – Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor – Direcția Economică

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care promovează.

Condițiile de participare la examen, sunt următoarele:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale din care promovează;
  • să fi obținut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

Examenul se organizează la sediul Consiliului județean Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

  • dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 5 zile de la publicarea anunțului, respectiv 21-25 octombrie 2019;
  • selecția dosarelor de examen va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
  • proba scrisă în data de  4 noiembrie 2019, orele 09:00 la sediul Consiliului Județean Vaslui;

Bibliografia este anexată la prezentul anunț.

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, parter, biroul nr. 4, int. 148.

 

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU


REZULTAT PROBA SCRISA (04.11.2019) AICI
REZULTAT FINAL (05.11.2019) AICI

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-10-21 (413 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact