Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647879
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 17 octombrie 2019

Dispozitia nr. 478/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor spații din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzării prin licitație publică

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Vaslui

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 188/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia - Bleșca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - lim. Județ Iași, km 5+499-13+635, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare

 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16.452 /19.12.2017

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui


 16. SUPLIMENTĂRI

 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unitati de cult din judetul Vaslui

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019- 30.09.2019

 19. Informare privind deplasarea efectuata in raionul Straseni, Republica Moldova, in perioada 14-15 septembrie 2019

 20. Informare privind participarea la Plenarele de Toamnă ale Comisiilor ARE Podcetrtek, Slovenia 24-26 septembrie 2019


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-10-11 (1372 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact