Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6038130
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia 32/2008

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA Nr. 32 /2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

 

         în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedintele  Consiliului judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

 

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 27 februarie 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Europarteneri”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Management de calitate la Consiliul judeţean Vaslui”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Centrul Judeţean de Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă”;

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare;

 5. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Cuciureanu Constantin, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui.

Dată astăzi, 22 februarie 2008

       
  PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica        

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-02-22 (1771 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact