Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561257
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 14 august 2019

Dispozitia nr. 419/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019-30.06.2019

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Vaslui și ale comisiilor de specialitate ale acestuia

 5. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabilitâții Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depâșirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotârârii Consiliului Județean Vaslui nr.139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A)-Sârâțeni - Mâlușteni -DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), județul Vaslui“, cu modificârile și completârile ulterioare

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/ 19.12.2017

 10. Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr. 24/31.07.2019 și Raportul de audit financiar nr. 1205/10.569/11.07.2019


 11. SUPLIMENTĂRI

 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare lntercomunitară a judeţului Vaslui (A.D.I.V.)

 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui şi a măsurilor educative care se vor implementa în judeţul Vaslui în cadrul Programului pentru şcoli al României, în perioada 2019-2022

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-08-07 (1188 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact