Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778564
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 20/2008

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 20/2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui;

D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 7 februarie 2008, ora 16,00 în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008;

2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;

5. Proiect de hotărâre privind bugetul creditelor externe pe anul 2008;

6. Proiect de hotărâre privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ce se finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2008, al S.C Lucrări Drumuri şi Poduri S.A Vaslui;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline”;

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, Parohiei „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Stelian” din municipiul Bîrlad;

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă potabilă situat în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Giurcani, proprietate publică a judeţului, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Găgeşti;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind definitivarea în funcţia de director adjunct al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a doamnei Poamă Elena;

15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul de administraţie al Teatrului „V.I. Popa Bîrlad”;

16. Proiect de hotărâre privind numirea domnişoarei Cojoc Mihaela în funcţia de referent de specialitate, grad profesional 3, în cadrul Observatorului Judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind numirea domnişoarei Tănasă Camelia Oana în funcţia de referent, treapta profesională 3, în cadrul Observatorului Judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui.

Dată astăzi, 1 februarie 2008

PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-02-01 (1857 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact