Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii -Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5196256
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Proiecte de hotărâri - 30 mai 2019

Dispozitia nr. 249/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019;

 2. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Huși, Comunei Dimitrie Cantemir, Comunei Pădureni și Comunei Hoceni pentru integrarea acestora în structura județeană de gestionare a deșeurilor S.I.M.D.S. Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: DJ243 (Mărășești) - Voinești, km 0 + 000 – 5 + 102 (L=5,102 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4 + 600 - 9 + 100, (4,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24A (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești), km 1 + 600 – 3 + 000, km 4 + 000 – 4 + 200 (L=1,600 km) județul Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Înlocuire rețele termice exterioare la Centrul școlar de educație incluzivă C. Pufan, municipiul Vaslui”;

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean;Propus pentru a fi retras de pe ordinea de zi

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii “Izvoraș” din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)” propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 11. Raport asupra finanțării proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova.


 12. SUPLIMENTĂRI

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243A: Pogana (DJ 243)-crângu Nou - Ciocani - Ivești - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limită județ Galați ” .

 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Județean de Urgentă Vaslui.

 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din fondul aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019, către Comuna Dragomireşti.

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-05-23 (806 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact