Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774116
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 249/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 249/2019
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

               în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

 

 D I S P U N:

 Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30.05.2019, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019;

 2. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Huși, Comunei Dimitrie Cantemir, Comunei Pădureni și Comunei Hoceni pentru integrarea acestora în structura județeană de gestionare a deșeurilor S.I.M.D.S. Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: DJ243 (Mărășești) - Voinești, km 0 + 000 – 5 + 102 (L=5,102 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4 + 600 - 9 + 100, (4,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24A (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești), km 1 + 600 – 3 + 000, km 4 + 000 – 4 + 200 (L=1,600 km) județul Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Înlocuire rețele termice exterioare la Centrul școlar de educație incluzivă C. Pufan, municipiul Vaslui”;

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii “Izvoraș” din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)” propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului  de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 11. Raport asupra finanțării proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova.

 Dată astăzi, 23.05.2019

  

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu

  

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

  

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-05-23 (259 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact