Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653411
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț concurs promovare - iunie 2019

NR. 6985 / 16.05.2019


ANUNȚ


Consiliul Județean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • consilier , clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale– ID 442971;
 • consilier , clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – ID 179546;

Condițiile de participare . Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului;
 • selecția dosarelor de concurs/examen va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 14.06.2019, orele 10:00 la sediul Consiliului Județean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.

Bibliografiile

 • Direcția Dezvoltare și Cooperare aici
 • Direcția Tehnică aici

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni, interioare: 113.


PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

REZULTAT SELECTIE DOSARE (11.06.2019) consilier superior consilier principal
REZULTAT PROBA SCRISA (14.06.2019) consilier superior consilier principal
REZULTAT PROBA INTERVIU (18.06.2019) consilier superior consilier principal
REZULTAT FINAL (19.06.2019) consilier superiorconsilier principal

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-05-16 (655 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact