Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5073620
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Anunț concurs promovare - iunie 2019

NR. 6985 / 16.05.2019


ANUNȚ


Consiliul Județean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • consilier , clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale– ID 442971;
 • consilier , clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – ID 179546;

Condițiile de participare . Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului;
 • selecția dosarelor de concurs/examen va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 14.06.2019, orele 10:00 la sediul Consiliului Județean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.

Bibliografiile

 • Direcția Dezvoltare și Cooperare aici
 • Direcția Tehnică aici

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni, interioare: 113.


PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-05-16 (101 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact