Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653412
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 07 februarie 2008

Dispozitia nr. 20/2008 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinta ordinara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008;

 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;

 5. Proiect de hotărâre privind bugetul creditelor externe pe anul 2008;

 6. Proiect de hotărâre privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ce se finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2008, al S.C Lucrări Drumuri şi Poduri S.A Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline”;

 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, Parohiei „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Stelian” din municipiul Bîrlad;

 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă potabilă situat în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Giurcani, proprietate publică a judeţului, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Găgeşti;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind definitivarea în funcţia de director adjunct al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a doamnei Poamă Elena;

 15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul de administraţie al Teatrului „V.I. Popa Bîrlad”;

 16. Proiect de hotărâre privind numirea domnişoarei Cojoc Mihaela în funcţia de referent de specialitate, grad profesional 3, în cadrul Observatorului Judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind numirea domnişoarei Tănasă Camelia Oana în funcţia de referent, treapta profesională 3, în cadrul Observatorului Judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000 000 Euro

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitări a 14 drumuri judeţene” judeţul Vaslui

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-01-31 (2181 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact