Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5571924
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Program de finanțare nerambursabilă 2019


27.03.2020 Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru anul 2019

19.08.2019 Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

26.07.2019 Implementare program județean 2019 finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes generalSesiune de informare și clarificări 15 mai 2019

Consiliul Judeţean Vaslui invită miercuri, 15 mai 2019, ora 14:00, la Sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare şi clarificări privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2019, în domeniile cultură, culte, social şi sport.ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru acordare de finanțare nerambursabilă activităților nonprofit
de interes general pentru anul 2019

Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2019, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social și sport pentru anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și ghidurile solicitanților aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate prin HCJ nr. 83/23.04.2019, puse la dispoziție pentru consultare pe site-ul instituției www.cjvs.eu.

 2. Sursa de finanţare a contractelor este bugetul județului Vaslui, în valoare totală de 800.000 lei.

 3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 15.11.2019.

 4. Data limită de depunere: Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte, potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 al Legii nr. 350/2005. Motivația reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociațiilor, fundațiilor, structurilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțare. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 30.05.2019, ora 16.30.

 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Consiliul Județean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, parter, 730168, municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.

 6. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 31.05.2019, ora 9.00, Consiliul Județean Vaslui.

 7. Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2019, în perioada estimativă 31.05.2019– 20.06.2018.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 67/06.05.2019.


Pachet informativ - DOMENIUL CULTURA ȘI CULTE

Pachet informativ - DOMENIUL SOCIAL

Pachet informativ - DOMENIUL SPORT


Hotarârea nr. 82/23 aprilie 2019 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;

Hotarârea nr. 83/23 aprilie 2019 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;


 • ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 • 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

  Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

  Publicat pe: 2019-05-02 (1971 citiri)

  [ Inapoi ]

    Acasa Utile Contact