Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650459
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 23 aprilie 2019

Dispozitia nr. 221/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019;

 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;

 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;

 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019;

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;

 10. Proiect de hotărâre privind propunerea de declasificare a unor documente clasificate secret de stat, nivel “secret” și “strict secret”, emise de fostul Consiliu Popular al județului Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (Faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a - II-a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”;

 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al Județului Vaslui a unor imobile aflate în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora;

 13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui a unor spații din incinta imobilului situat în municipiul Huși, strada Huși-Albița nr.12;

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, Cod SMIS 128038 și a cheltuielilor legate de proiect;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.


 20. Suplimentari

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-04-16 (1163 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact